10/03 2016

Licencje Trenerskie

Informujemy że w Biurze ChOZPN sa do odebranie Licencje Trenerskie następujacych Trenerów:

- Kamil Góra

- Jacek Radelczuk

- Tomasz Iwan

- Jarosław Smalej