ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Lubelski ZPN informuje..

            Szkoleniowcy, którzy złożyli w Lubelskim ZPN właściwe wnioski z załącznikami o wydanie /przedłużenie licencji proszeni są do odbioru licencji szkoleniowych w sekretariacie Związku w godz. 8:00 -16:00 (w celu sprawdzenia czy licencja jest gotowa do odebrania prosimy o kontakt tel. 81-525 99 03, 528 05 68).

Od 13 października 2012 r. do protokołu meczowego należy wpisać pełny numer licencji oraz przedłożyć na czas zawodów sędziemu zawodów mistrzowskich ważną licencję pozwalającą prowadzić drużynę w określonej lidze/klasie rozgrywkowej. Licencja wykonana jest w formie legitymacji ze zdjęciem, - dla posiadaczy uprawnień trenerskich - licencja oznaczona literą A oraz właściwa numeracja, dla posiadaczy uprawnień instruktorskich(tylko instruktor dyscypliny sportu piłka nożna z adnotacją/wydaną przez MSiT)- licencja oznaczona literą B oraz właściwa numeracja. Licencja wydawana jest na określony termin/okres ważności. Przy przedłużeniu licencji wymagane jest od szkoleniowca zaświadczenie/certyfikat ze szkolenia lub doszkalania - np. Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa danego Związku Piłki Nożnej, inne organizowane na terenie rożnych ZPN lub centralnie przez PZPN dla potrzeb szkoleniowców piłki nożnej. UWAGA: licencję szkoleniowiec powinien odebrać od sędziego po zawodach. Trener/instruktor nie może w tym samym czasie sprawować opieki szkoleniowej nad dwoma innymi drużynami tego samego klubu lub drużynami rożnych klubów uczestniczącymi w zawodach mistrzowskich.

 W licu br. jest czas na przedłużenie-uaktualnienie lub uzyskanie licencji. Druki dokumentów  do pobrania na stronie Związku. Szkoleniowiec bez licencji nie może prowadzić drużyny klubowej. W meczu mistrzowskim należy do protokołu sędziowskiego wpisać nr licencji oraz okazać/pozostawić na czas zawodów sędziemu. Sędzia ma prawo sprawdzić tożsamość szkoleniowca. Drużyna w meczu mistrzowskim musi być prowadzona przez szkoleniowca z odpowiednią dla ligi/klasy rozgrywek licencją nadaną przez macierzysty Wojewódzki Związek Piłki Nożnej lub PZPN.

Wykaz szkoleniowców z terenu działania ChOZPN, którzy posiadają  licencję jest zamieszczony na stronie Związku. Liczba wydanych  licencji ogółem przez LZPN wg stanu na 30.06.2013 r. – 494.

Inne informacje o licencjach (w tym załączniki - druki) znajdują się na stronie Związku oraz na stronie LZPN (www.lzpn.pl)            Jednocześnie przypominamy o zapisie w § 12 Uchwały nr 23 z dn. 09.07.2011 r. Zarządu LZPN w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na terenie województwa lubelskiego, który stanowi:

§ 12

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję.

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zawodów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 r. Zarządu PZPN.

3. W przypadku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nieposiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

w przypadku klubu IV ligi

a) pierwszy mecz

- kara pieniężna 500,- zł;

b) drugi mecz

- kara pieniężna 1 000,- zł;

c) trzeci i kolejne mecze

- weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny,

w przypadku klubu klasy Okręgowej

a) pierwszy mecz

- kara pieniężna 300,- zł;

b) drugi mecz

- kara pieniężna 600,- zł;

c) trzeci i kolejne mecze

- weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny.

w przypadku klubu klasy A

a) pierwszy mecz

- kara pieniężna 200,- zł;

b) drugi mecz

- kara pieniężna 400,- zł;

c) trzeci i kolejne mecze

- weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny.

w przypadku klubów niższych klas rozgrywkowych

a) pierwszy mecz

- kara pieniężna 50,- zł;

b) drugi mecz

- kara pieniężna 100,- zł;

c) trzeci i kolejne mecze

 

- weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny