ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

KARTY ZAWODNICZE OD SEZONU 2016/2017

 

UWAGA KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ ORAZ KLUBY BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH WOJEWÓDZKICH LZPN

W zawiązku z Uchwałą XVI/1 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzającą obowiązek posiadania przez zawodników z klubów sportowych LZPN - LICENCJI ZAWODNIKA w postaci karty chipowej informujemy o działaniach Związku celem realizacji uchwały.
Od dnia 13 stycznia 2016 roku rozpoczęły się przygotowania do produkcji kart - LICENCJI.

  1. Karty - LICENCJE ZAWODNIKÓW będą produkowane bezpośrednio przez Lubelski ZPN.
  2. Kluby nie będą ponosić kosztów związanych  z wyprodukowaniem i otrzymaniem karty - LICENCJI.
  3. Odpłatności za karty przez kluby może zostać wprowadzona przez LZPNw s. 2018/2019. 
  4. Jednocześnie przypominamy, że dotychczas produkowane czerwone karty zawodników zachowują ważność. Niniejsze dotyczy zawodników posługujących się do tej pory ZIELONĄ kartą, kserokopią formularza zgłoszeniowego lub zawodników nowo zgłoszonych.
  5. Karty będą produkowane z wykorzystaniem modułu klubowego systemu Extranet.

Zasady produkcji, wprowadzenia obowiązku posiadania przez zawodników z klubów LZPN określonych lig/klas rozgrywkowych LICENCJI ZAWODNIKA w postaci karty chipowej  reguluje Uchwała nr XVI/1 z dnia 21 grudnia 2015 r.  Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej:

Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Uchwały

Od sezonu 2016/2017 (tj. od dnia 1 lipca 2016 r.) do rozgrywek seniorów IV ligi i Klas Okręgowych oraz rozgrywek młodzieżowych tj. I i II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych oraz Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych i Młodszych  prowadzonych na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zostaną uprawnieni wyłącznie zawodnicy posiadający kartę - LICENCJĘ ZAWODNIKA.
Karta będzie wymagalnym i obowiązującym dokumentem tożsamości zawodnika w w/w ligach/klasach rozgrywkowych w trakcie weryfikacji zawodników podczas zawodów.  Dla zawodników z pozostałych rozgrywek z lig/klas rozgrywkowych  we wskazanym sezonie  karta - LICENCJA ZAWODNIKA nie będzie obowiązywać. Stosowana będzie  zasada dobrowolności posiadania karty.