ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

KARTY ZAWODNICZE OD SEZONU 2016/2017

 

UWAGA KLUBY KLASY OKRĘGOWEJ ORAZ KLUBY BIORĄCE UDZIAŁ W ROZGRYWKACH WOJEWÓDZKICH LZPN

W zawiązku z Uchwałą XVI/1 z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzającą obowiązek posiadania przez zawodników z klubów sportowych LZPN - LICENCJI ZAWODNIKA w postaci karty chipowej informujemy o działaniach Związku celem realizacji uchwały.
Od dnia 13 stycznia 2016 roku rozpoczęły się przygotowania do produkcji kart - LICENCJI.

  1. Karty - LICENCJE ZAWODNIKÓW będą produkowane bezpośrednio przez Lubelski ZPN.
  2. Kluby nie będą ponosić kosztów związanych  z wyprodukowaniem i otrzymaniem karty - LICENCJI.
  3. Odpłatności za karty przez kluby może zostać wprowadzona przez LZPNw s. 2018/2019. 
  4. Jednocześnie przypominamy, że dotychczas produkowane czerwone karty zawodników zachowują ważność. Niniejsze dotyczy zawodników posługujących się do tej pory ZIELONĄ kartą, kserokopią formularza zgłoszeniowego lub zawodników nowo zgłoszonych.
  5. Karty będą produkowane z wykorzystaniem modułu klubowego systemu Extranet.

Zasady produkcji, wprowadzenia obowiązku posiadania przez zawodników z klubów LZPN określonych lig/klas rozgrywkowych LICENCJI ZAWODNIKA w postaci karty chipowej  reguluje Uchwała nr XVI/1 z dnia 21 grudnia 2015 r.  Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej:

Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Uchwały

Od sezonu 2016/2017 (tj. od dnia 1 lipca 2016 r.) do rozgrywek seniorów IV ligi i Klas Okręgowych oraz rozgrywek młodzieżowych tj. I i II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych oraz Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Starszych i Młodszych  prowadzonych na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zostaną uprawnieni wyłącznie zawodnicy posiadający kartę - LICENCJĘ ZAWODNIKA.
Karta będzie wymagalnym i obowiązującym dokumentem tożsamości zawodnika w w/w ligach/klasach rozgrywkowych w trakcie weryfikacji zawodników podczas zawodów.  Dla zawodników z pozostałych rozgrywek z lig/klas rozgrywkowych  we wskazanym sezonie  karta - LICENCJA ZAWODNIKA nie będzie obowiązywać. Stosowana będzie  zasada dobrowolności posiadania karty.

Obóz ChOZPN 2016

Rada Trenerów i Prezydium Zarządu ChOZPN z uprzejmie informują, że w okresie wakacji letnich 2016 r. Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, wzorem lat ubiegłych będzie organizatorem obozu sportowego „Piłkarskie Talenty”  dla chłopców w rocznikach 2001, 2002, 2003 i 2004. Zgrupowanie jest przeznaczone dla uzdolnionej piłkarsko młodzieży z terenu naszego Okręgu.  Tegoroczny obóz odbędzie się w miejscowości Poronin k/ Zakopanego (woj. małopolskie)w dniach 08.08. (sobota) – 17.08.2016 r. (poniedziałek).

Całą ulotkę można pobrać poniżej:

D R U K I  do pobrania:

 

Trenerów grup młodzieżowych z terenu działania ChOZPN prosimy o typowanie kandydatów na obóz sportowy. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie ANKIETY – DEKLARACJI UCZESTNICTWA, którą prześlemy zainteresowanym na e-mail.

 

Galeria zdjęć ChOZPN

Zamieszczamy DO POBRANIA galerię zdjęć z minionych wydarzeń organizowanych przez ChOZPN. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości NOWEGO TYGODNIA - TYGODNIKA LOKALNEGO.

V GALA Chełmskiego OZPN – 11.12.2015 r.

Halowe Mistrzostwa ChOZPN 2016 r.

Konferencja Szkoleniowa Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej – 20.02.2016 r.

Publikacja na 40-lecie ChOZPN

Biuro ChOZPN w nawiązaniu do naszego pisma l. dz. 45/16 z dnia 03.02.2016 r. adresowanego do Prezesów Klubów zrzeszonych w ChOZPN, uprzejmie przypomina, że w dniu 15.03.2016 r. mija termin przesyłania materiałów informacyjnych o(rysu historycznego o klubie), w związku z planowaną publikacją okolicznościowego wydawnictwa na 40 – lecie istnienia Chełmskiego OZPN. W związku z powyższym, prosimy o podjęcie działań w powyższej kwestii i dostarczenie materiałów do biura ChOZPN.