07/24 2015

Nowa uchwała Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

Wydział Gier ChOZPN uprzejmie informuje o nowej uchwale Zarządu PZPN, regulującej zasady zmian przynależności klubowej oraz statusu zawodnika.

Istotne punkty:

§ 27

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.

5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.


TREŚĆ PEŁNEJ UCHWAŁY:

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej