12/09 2014

DELEGACJE SĘDZIOWSKIE ZA TURNIEJ 20.12.2014

Niżej wymienieni sędziowie proszeni sa o odbiór delegacji sędziowskich za turniej halowy UKS "Niedźwiadek" Chełm, w dniu 20.12.2014:

Delegacje odebrać można w biurze ChOZPN w godz. 8:30 - 15:00 (we wtorek 23.12. do godz. 13:00)

  1. SIATKA Michał
  2. KIMEL Grzegorz