ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Zmiany terminów KURSU SĘDZIOWSKIEGO

Komisja Szkoleniowa OKS ChOZPN informuje, że dwa najbliższe szkolenia kandydatów na sędziów piłki nożnej odbędą się w zmienionych terminach tj:

Z dn. 08.03. na dzień 09.03. (środa) godz. 16:00 – biuro ChOZPN

11.03. (piątek) godz. 16:30 – świetlica MOSiR (kurs połączony ze szkoleniem)

Przypominenie o szkoleniu sędziowskim w dn. 11.03.2016 r.

Komisja Szkoleniowa OKS ChOZPN przypomina, że w dniu 11 marca 2016 r. o godz. 16:30 w świetlicy MOSiR (budynek hotelowy) przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 a w Chełmie odbędzie się szkolenie dla sędziów i obserwatorów.

Mecze sparingowe 2016

Wzorem lat poprzednich mecze sparingowe (towarzyskie) będą prowadzone przez sędziów Okręgowego Kolegium Sędziów ChOZPN społecznie pod następującymi warunkami:

1. Klub powinien zgłosić termin rozgrywania meczu sparingowego do biura ChOZPN najpóźniej do środy poprzedzającej weekend lub do piątku poprzedzającego termin środowy z podaniem dokładnej godziny i miejsca rozgrywania zawodów. Późniejsze zgłoszenie może spowodować brak możliwości delegowania sędziów na zawody.

2. Sędziowie muszą mieć zapewniony zwrot kosztów dojazdu wg tabeli LZPN oraz miejsce do przebrania się za co odpowiedzialny jest gospodarz zawodów.

3. Kluby muszą dostarczyć sędziom przed zawodami wypełnione sprawozdanie (składy drużyn) z zawodów.


W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań przez organizatora zawodów sędziowie powinni odnotować to w sprawozdaniu sędziowskim oraz powiadomić Zarząd OKS ChOZPN, a ponadto będzie to skutkowało postępowaniem dyscyplinarnym na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

Informacja Zarządu OKS ChOZPN z dnia 11.01.2016

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Chełmie informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 11.01.2016 r. podjął poniższe decyzje:

 1. Powołano kandydatów na sędziów rzeczywistych: 

 1. BRYDA  CEZARY
 2. PUKAS  ADRIAN
 3. CHUSZCZA  MATEUSZ 
 4. KIMEL  GRZEGORZ
 5. KOŁTUN PRZEMYSŁAW
 6. SIATKA  MICHAŁ

w/w koledzy proszeni są o jak najszybsze pobranie druków deklaracji KFP, wypełnienie i dostarczenie do Związku wraz  z 1 fotografią legitymacyjną.

 2. Ustalono termin egzaminu „wiosna 2016” na 18.03.2016 r.  godz 15:00 - miejsce zostanie podane w terminie późniejszym.

 3. Ustalono termin KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEJ OKS  na dzień 29.04.2016 r.  godz. 16:30

 

Przypominamy, że w dniu 20.02.2016 (sobota)  nasze kolegium będzie organizatorem XI Turnieju Sędziów Piłki Nożnej im. Alfreda Ostrowskiego:

P R O G R A M:

8:00-Msza Święta w intencji Śp. Alfreda Ostrowskiego w Kościele O. Reformatów przy ul. Reformackiej w Chełmie oraz złożenie kwiatów na grobie Śp. Alfreda Ostrowskiego

godz. 10:00 – 15:30 –  rozgrywki turniejowe

ok. godz. 15:45   przewidywana ceremonia zakończenia Turnieju

Ze sportowym pozdrowieniem

Zygmunt  Kasiura

Przewodniczący OKS ChOZPN

Wyniki OKS ChOZPN w turniejach piłkarskich

W miniony weekend (3-4 stycznia) OKS ChOZPN brał udział w turniejach piłkarskich:

  3 stycznia 2016 r. IV Memoriał piłkarski im. Mietka Suskiego w Chełmie (V MIEJSCE)

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 stycznia 2016 r.  -Halowe Mistrzostwa Sędziów o Puchar Prezesa LZPN w Zamościu (II MIEJSCE)

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd OKS ChOZPN pragnie podziękować wszystkim sędziom, którzy z sukcesami reprezentowali nasze Kolegium w wyżej wymienionych turniejach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKS ChOZPN w II lidze ChTKKF

OKS ChOZPN zaprasza chętnych sędziów na trening w dniu 23.10.2015 r. (piątek) godz. 18:00 w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie. Osoby chętne prosimy o potwierdzenie udziału do kol. Sławomira Kosikowskiego. Informujemy, że OKS będzie brał udział w rozgrywkach II ligi halowej ChTKKF. Wszelkich informacji na ten temat udziela kol. Sławomir Kosikowski.

komunikat dot. SMSów z systemu Extranet

W zwiazku z chwilowymi problemami z systemem extranetPZPN, informuję że smsy z obsada zostana wysłane późnym wieczorem lub w dniu jutrzejszym rano.

Zmiana referenta obsady OKS

Zarząd OKS ChOZPN informuje, że kol. Jerzy Marciniak złożył rezygnację z funkcji referenta obsady OKS. W związku z powyższym, od dnia 12.08.2015 r. nowym referentem obsady został kol. Sławomir Kosikowski. Zarząd OKS pragnie podziękować kol. Jerzemu Marciniakowi za kilkuletnie pełnienie tej funkcji.

W sprawach dotyczących obsady zawodów, zgłaszania urlopów itp. prosimy kontaktować się telefonicznie z kol. Sławkiem Kosikowskim (numer telefonu podany jest w wykazie telefonów).

Zebranie przedsezonowe sędziów i obserwatorów - 21.08.2015 r.

Okręgowe Kolegium Sędziów ChOZPN informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 17:00 w świetlicy MOSiR w Chełmie (przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a), odbędzie się przedsezonowe zebranie sędziów i obserwatorów, połączone ze szkoleniem. Obecność obowiązkowa

Egzamin poprawkowy OKS ChOZPN

Zarzad OKS ChOZPN uprzejmie informuje, że egzamin poprawkowy (kondycja i teoria) dla sędziów którzy nie zaliczyli egzaminów lub nie byli obecni w I terminie, odbędzie się w Krasnymstawie w dn. 14.08.2015 r. o godz. 17:00

Wykaz sędziów klasowych OKS ChOZPN na sezon 2015/2016

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów podaje do wiadomości uprawnienia sędziów OKS ChOZPN na sezon 2015/2016: - AKTUALIZACJA

SĘDZIOWIE OKS CHOZPN na SEZON 2015/ 16

III LIGA

 1. CZARNOTA KACPER awans

IV LIGA

 1. KAWIŃSKI PIOTR
 2. GNAŚ PIOTR awans

KLASA „O”

 1. RĘKAS KRZYSZTOF spadek
 2. GRODEK ARTUR*
 3. KLECHA MICHAŁ
 4. KWIATEK MATEUSZ
 5. LACKOWSKI MICHAŁ
 6. MARCINIAK JERZY
 7. MICHALSKI KAROL
 8. PAWLAK JACEK
 9. ROGOWSKI MICHAŁ
 10. SKIBA PAWEŁ
 11. WALCZUK ADRIAN
 12. KUŚMIERCZUK WOJCIECH awans
 13. KOŁTUN PRZEMYSŁAW awans

 

KLASA „A”

 1. OLECH-BARTOŃ ANNA - egzaminy centralne PZPN
 2. DĄBROWSKI MARCIN *
 3. DOMAŃSKI TOMASZ *
 4. SUSKI KRZYSZTOF
 5. MIELNICZUK GRZEGORZ spadek
 6. WILCZYŃSKI TOMASZ *
 7. BRYDA CEZARY awans
 8. PROŃCZUK JAKUB awans
 9. PUKAS ADRIAN awans
 10. SIATKA MICHAŁ awans

*po zaliczeniu egzaminów

NADZWYCZAJNA KONFERENCJA WYBORCZA OKS ChOZPN

             Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów informuje, że Zarząd Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu w dniu 25.05.2015r. działając na podstawie § 10 Regulaminu Okręgowego Kolegium Sędziów ChOZPN,  podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Konferencji Wyborczej OKS ChOZPN na dzień 19 czerwiec 2015r (piątek).

             Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem OKS ChOZPN w Chełmie § 6, w Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów Sędziów, udział biorą:

 - z głosem stanowiącym: czynni sędziowie i obserwatorzy, posiadający uregulowane składki KFP i KFD

 - z głosem doradczym: przedstawiciele władz ChOZPN, sędziowie próbni i kandydaci na sędziów, pozostali sędziowie i obserwatorzy będący w organizacji sędziowskiej OKS ChOZPN, zaproszeni goście.

             Obrady odbywać się będą w świetlicy MOSiR w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.

 Początek obrad w I terminie o godzinie 16.30, zaś w II terminie o godz.16.45

 W załączeniu przesyłamy proponowany porządek obrad.

 

Chełm,                                                                       Przewodniczący OKS ChOZPN

 dnia 02.06.2015 r.                                                      /-/Zygmunt  Kasiura

 

 

Podkategorie