ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

NADZWYCZAJNA KONFERENCJA WYBORCZA OKS ChOZPN

             Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów informuje, że Zarząd Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu w dniu 25.05.2015r. działając na podstawie § 10 Regulaminu Okręgowego Kolegium Sędziów ChOZPN,  podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Konferencji Wyborczej OKS ChOZPN na dzień 19 czerwiec 2015r (piątek).

             Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem OKS ChOZPN w Chełmie § 6, w Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów Sędziów, udział biorą:

 - z głosem stanowiącym: czynni sędziowie i obserwatorzy, posiadający uregulowane składki KFP i KFD

 - z głosem doradczym: przedstawiciele władz ChOZPN, sędziowie próbni i kandydaci na sędziów, pozostali sędziowie i obserwatorzy będący w organizacji sędziowskiej OKS ChOZPN, zaproszeni goście.

             Obrady odbywać się będą w świetlicy MOSiR w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a.

 Początek obrad w I terminie o godzinie 16.30, zaś w II terminie o godz.16.45

 W załączeniu przesyłamy proponowany porządek obrad.

 

Chełm,                                                                       Przewodniczący OKS ChOZPN

 dnia 02.06.2015 r.                                                      /-/Zygmunt  Kasiura

 

 

Przypomnienie o egzaminach w dniu 18.03.2016.

Zarząd OKS CHOZPN informuje, że w dniu 18.03.2016. w Krasnymstawie Mosir godz. 16.30 odbędzie się egzamin dla sędziów.

Przypomina się sędziom o aktualnych kartach zdrowia.

Obecność obowiązkowa.

Przypomina się sędziom (rzeczywistym), że  31.03.2016. mija termin wpłaty składki na KFP 52 zł,  

 

Nowy Numer Magazynu SĘDZIA

Nowy Numer Magazynu SĘDZIA: link do pobrania

https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/MzE7MDA_/a5654eb46c9cfcc6baf52304c00e28e9.pdf

Egzamin konkursowy teoretyczno – kondycyjny „LATO ‘ 2015”

Zarząd OKS CHOZPN informuje, że egzamin konkursowy teoretyczno-kondycyjny Lato 2015 odbędzie się w dniu 27.06.2015r. godz 10.00 stadion w Rejowcu Fabrycznym.

Przypomnienie KFD

Zarząd OKS ChOZPN informuje, że sędziowie którzy nie opłacili składki KFD do 30.04.2015r. nie będą delegowani na zawody do czasu uregulowania składki.

Egzamin poprawkowy 23.04.2015r.

W dniu 23.04.2015r o godz 17.00 w Krasnymstawie  odbędzie się egzamin poprawkowy dla sędziów , którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego.

Szkolenie Lublin 13.04.2015r.

Zarząd OKS CHOZPN informuje, że wyjazd na szkolenie do Lublina odbędzie się  w dniu 13.04.2015r. godz 16.00 MOSIR Chełm, Krasnystaw MOSIR godz. 16.35.

Szkolenie dla sędziów i obserwatorów - Lublin, 11.04.2016 r.

Zarząd OKS CHOZPN informuje, że w dniu 11.04.2016 r. w Lublinie (aula Politechniki Lubelskiej) godz. 18:00 odbędzie się wyjazdowe szkolenie dla sędziów i obserwatorów KS LZPN

Wyjazd na szkolenie BUSem - zbiórka Stadion MOSiR godz. 16:00

Wysokość ekwiwalentów sędziowskich od rundy wiosennej sez. 2014/2015

Zamieszczamy zaktualizowaną tabelę ekwiwalentów sędziowskich oraz kosztów przejazdów sędziów na zawody, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

 

Informujemy, że zasady rozliczania delegacji sędziowskich w 2015 roku pozostają niezmienione, tzn., koszty uzyskania przychodu będą naliczane przez sędziów, gdy wysokość delegacji wyniesie powyżej 200 złotych. Od delegacji poniżej tej kwoty, odliczany będzie jedynie sam podatek 18%.

Egzamin poprawkowy 10.04.2015r.

Zarząd OKS CHOZPN informuje, że w dniu 10.04.2015r. w Chełmie Mosir godz. 16.00 odbędzie się egzamin poprawkowy - teoria.

Przypomnienie o egzaminach 27.03.2015r. + nowy druk KFP

Wszyscy sędziowie rzeczywiści do 31.03.2015r. mają obowiązek wypełnić nowy druk deklaracji KFP i przekazać do biura CHOZPN lub na egzaminach w dniu 27.03.2015r.

Delegacje za Halowe Mistrzostwa ChOZPN

Informujemy, że n/w sędziowie mogą odbierać w biurze ChOZPN delegacje sędziowskie za Halowe Mistrzostwa ChOZPN:

  • MARCINIAK Jerzy
  • GNAŚ Piotr
  • DOMAŃSKI Tomasz
  • LACKOWSKI Michał
  • ORACZEWSKI Kamil
  • PRZECHOCKI Artur

 

Podkategorie