ul. I Pułku Szwoleżerów 15a, 22-100 Chełm
Telefon/Fax: (082) 563 18 65 kom. 0 512 267 767
e-mail: ozpn_chelm@poczta.fm
www.chozpn.pl

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Dodatkowe szkolenie sędziowskie

W związku z nagminnym błędnym wypełnianiem sprawozdań zarząd OKS ChOZPN ustalił dodatkowe szkolenie dla wszystkich sędziów. Odbędzie się 17 maja (piątek) 2013 roku o godz. 16:30 w świetlicy MOSiR w Chełmie. Obecność obowiązkowa. 

Przypomnienie o szkoleniu

KS OKS ChOZPN przypomina o szkoleniu, które odbędzie się w piątek 19.04.2013r. o godz. 16:30 w świetlicy MOSIR w Chełmie.

Licencje sędziowskie

W biurze ChOZPN są do odbioru licencje sędziowskie. Przy odbiorze należy opłacić składkę ubezpieczeniową w wysokości 9 zł. Sędziowie, którzy do najbliższego piątku nie odbiorą licencji nie będą delegowani na zawody.

Przełożony egzamin poprawkowy

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne egzamin poprawkowy zostaje przeniesiony na 12.04.2013r. (piątek) godz 17:00 W Krasnymstawie.

Przypomnienie o szkoleniu

Komisja Szkoleniowa OKS ChOZPN przypomina, że w piątek 22.03.2013r. o godz. 16:30 w świetlicy MOSiR w Chełmie odbędzie się szkolenie.

Informacja Zarządu OKS ChOZPN

Sędziowie prowadzacy wszelkie zawody nie umieszczone na oficjalnej stronie ChOZPN w dziale OBSADA ZAWODÓW, będzie traktowany jako prowadzacy je bez zgody ZARZADU OKS i może zostać ukarany zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZPN.

Zabrania się prowadzenia zawodów co do których istnieje prawdopodobieństwo co do ich zgłoszenia, gdyż w tym wypadku cała odpowiedzialność spadnie na sędziego.

Sędziowie winni samodzielnie zgłaszać prowadzenie meczu kontrolnego referentowi obsady OKS, nie cedujac tego obowiazku na przedstawicieli klubów piłkarskich.

 

Przewodniczacy OKS ChOZPN


Zygmunt Kasiura

Społczne sędziowanie zawodów

W związku z podjęta uchwałą KS LZPN dot. społecznego sędziowania zawodów towarzyskich przez sędziów na terenie woj. lubelskiego, sędziowie maja obowiązek najpóźniej do środy zgłaszać niedyspozycyjność na weekend.

Nagminne odwoływanie się od prowadzenia spotkań kontrolnych będzie skutkować nie delegowaniem sędziego na mecze piłkarskie w rundzie rozgrywkowej.

Nowe przepisy

W Biurze ChOZPN są do kupienia nowe Przepisy gry w piłkę nożną. Cena książki: 20 zł. Sędziowie mają zakupić książkę do końca marca 2013r. 

Przepisy można kupić też na najbliższym szkoleniu (22.01.2013r.).

Plan szkolenie Wiosna 2013

Zamieszczamy plan szkolenia Wiosna 2013.

Szkolenie dla sędziów i obserwatorów

 

Zarząd OKS ChOZPN informuje, że 22 stycznia 2013r. (wtorek) o godzinie 16:30 w II LO w Chełmie, odbędzie się szkolenie z udziałem sędziego międzynarodowego Pawła Gila.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa.

 

Licencje sędziowskie

Zamieszczamy Komunikat Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów oraz wzór wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej. 

Do dnia 11.01.2013r. do Biura ChOZPN sędziowie klasy O i A muszą dostarczyć komplet dokumentów:

  • wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej,
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiające pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej (karta zdrowia sędziego) ważne do co najmniej 30.06.2013 r. – na dotychczasowych warunkach (niewymagane jest zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej),
  • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej (Klasa O - 60 zł, Klasa A - 45 zł) na konto LZPN konto nr 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330,
  • kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego,

Postanowienie Zarządu OKS ChOZPN

W związku z nieopłaceniem składki KFP Zarząd OKS ChOZPN na posiedzeniu w dniu 4.12.2012r. postanowił skreślić z listy sędziów następujących członków: Neckar Robert, Kotowski Jarosław. 

Podkategorie