03/27 2019

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH. ZMIANY W REGULAMINACH ROZGRYWEK PIŁKARSKICH NA TERENIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W związku z aktualnymi Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. (załączniki) oraz informacją Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek  w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników (zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały) wprowadza się zmiany w Regulaminach Rozgrywek Piłkarskich na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

BADANIA-LEK.-ZAWODNIKOW-OSWIADCZENIE-zmiany-w-REGULAMINACH-ROZGRYWEK-LZPN-marzec-2019

Dz.U-z-28.02.2019-poz-396-zmn.-rozp.-w-sprawie-trybu-orzekania-o-zdolności-do-uprawiania-danego-sportu-przez-dzieci-i-młodzież-do-uk.-21.-r.ż.-oraz-przez-zawodników-pomiędz (1)

zmn.-rozp.-w-sprawie-trybu-orzekania-o-zdolności-do-uprawiania-danego-sportu-przez-dzieci-i-młodzież

Informacja-dla-klubow-zdolnosc-do-gry-zawodnikow-2019

oswiadczenie_kierownika_trenera_dot._brak-przeciwskazan_dot._zdrowotnosci_zawodkow

oswiadczenie_stan_zdrowia_zawodnik_powyzej_23_lata

Uchwala-Komisji-ds.-Nagłych-PZPN