09/08 2012

OKS Skład osobowy

Okręgowe Kolegium Sędziów 28.04.2016
Członek Zarządu
Funkcja
Michał LACKOWSKI
Przewodniczący OKS Chełm
Michał ROGOWSKI
Wiceprzewodniczący, referent ds. szkolenia
Sławomir KOSIKOWSKI
referent ds. obsady i ewidencji sędziów
Paweł SKIBA
referent ds KFP i KFD, skarbnik
Zygmunt KASIURA
referent ds. obsady obserwatorów
Tomasz DOMAŃSKI
referent ds. organizacyjnych, referent ds. piłki halowej, trener
Artur GRODEK
referent ds. dyscypliny