Jak zostać trenerem piłkarskim?

1 min czytania

młody trener ustala taktykę z piłkarzami dziećmi

Marzenie o tym, żeby zostać trenerem piłkarskim towarzyszy Ci od dziecka? Dowiedz się jak w praktyce skutecznie zrealizować ten cel. Zacznij od przeanalizowania wszystkiego co jest potrzebne do tego, aby stać się dobrym szkoleniowcem. W tekście opisujemy jakie wymagania formalne powinien spełnić przyszły trener oraz jakie powinien mieć predyspozycje. 

Kandydat na trenera piłkarskiego – wymagania 

Kandydatem na kurs trenerów PZPN C może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dyplom Trenera PZPN C lub złożyła deklarację uczestnictwa w zintegrowanym kursie UEFA B. Osoba ta musi mieć odpowiednie wykształcenie sportowe lub pedagogiczne albo udokumentowany staż w rozgrywkach OZPN/ZPN dowolnego szczebla. Oprócz tego, powinna przedstawić lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera i uczestnictwo w kursie oraz oświadczenie potwierdzające niekaralność sądową i pełną zdolność do czynności prawnych. 

Natomiast aby móc aplikować na kurs trenerów UEFA B, trzeba dodatkowo posiadać legitymację instruktora piłki nożnej oraz przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej jednoroczny staż pracy z dziećmi do 12 lat. Kandydat na Kurs Wyrównawczy UEFA B musi spełnić te same warunki co dla Kursu UEFA B.

Trener piłkarski – predyspozycje 

Trener piłkarski to zawód wymagający, który wymaga odpowiednich cech charakteru, ale także zarówno bogatej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. By mieć szansę na sukces, trener musi dysponować znajomością anatomii sportowej oraz fizjonomii, a także psychologii sportu po to by właściwie motywować drużynę i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Prawdziwy lider musi potrafić wzbudzić szacunek u swoich podopiecznych oraz budować zaufanie do całego zespołu. 

Umiejętności strategicznego myślenia są niezbędne aby móc opracować skuteczne techniki gry. Aby osiągnąć sukces i móc rzetelnie zatroszczyć się o rozwój i bezpieczeństwo swoje drużyny potrzebna będzie również cierpliwość oraz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Lista kursów i uprawnień do zawodu trenera piłkarskiego 

  • Kursy trenerskie PZPN – kurs Grassroots C i Grassroots D
  • Kurs trenerski UEFA B
  • Kurs UEFA C
  • Kurs trenera piłki nożnej UEFA A
  • UEFA Pro – kurs trenera piłki nożnej

Ile zarabia trener piłkarski ←←← Sprawdź! 

Jak zrobić kurs UEFA B! ←←← Sprawdź!

Jak zrobić kurs UEFA A!  ←←←  Sprawdź! 

Pozycje piłkarskie 

chozpn
5 min czytania

Formacje piłkarskie 

chozpn
7 min czytania