Kurs UEFA A 

1 min czytania

trener z licencją UEFA A

Jeśli szukasz wyjątkowego doświadczenia, które pomoże Ci rozwijać Twoje umiejętności piłkarskie i przygotować się na osiągnięcie sukcesu jako trener piłki nożnej, to kurs UEFA A może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Ten 9-miesięczny kurs oferuje uczestnikom najwyższe standardy w zakresie treningu i edukacji, aby mieli najlepsze możliwe szanse na osiągnięcie sukcesu w branży piłki nożnej. Przedstawiamy informacje dotyczące tego programu oraz wymagania, jakim musisz spełnić. Kurs UEFA A kosztuje 3500 zł. 

Kurs UEFA A – jakie umiejętności? 

Kwalifikacje trenera UEFA A stanowią kolejny krok w procesie uczenia się według wytycznych UEFA. Trenerzy na tym poziomie szkoleniowym posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy z drużynami młodzieżowymi, seniorskimi oraz amatorskimi. Posiadanie tego typu kompetencji może prowadzić do objęcia stanowiska asystenta trenera w najwyższych ligach zawodowych. Przede wszystkim celem trenera jest dostarczanie utalentowanym piłkarzom możliwości doskonalenia ich umiejętności i przygotowanie ich do gry na profesjonalnym poziomie.

Umożliwienie trenerom z licencją UEFA B uzyskanie dyplomu i awansować do licencji UEFA A, to nie tylko możliwość zwiększenia kwalifikacji zawodowych, ale także uzyskania szerszej wiedzy specjalistycznej. Kierowanym przez UEFA B kursem ma na celu przekazanie uczestnikom nowoczesnych metod treningu oraz ich profesjonalne wykorzystanie.

Kurs UEFA A – program zajęć 

Program zajęć składa się zarówno z elementów teoretycznych, jak i praktycznych, wprowadzając absolwenta w obszar uprawiania roli pierwszego trenera, dzięki czemu stawia on czoła całej gamie wyzwań, jakimi są między innymi: planowanie i koordynacja warsztatów treningowych dla młodzieży, przygotowanie psychiczne i motoryczne piłkarzy oraz rola asystenta we współpracy ze sztabem szkoleniowym. Kurs UEFA B poszerza horyzonty trenerów poprzez odpowiednie narzędzie do osiągania sukcesów sportowych – prawidłowe postepowanie pedagogiczne polegające na połączeniu świata teorii z praktykami treningu oraz dostosowaniu się do aktualnych tendencji.

Kurs Trenerów UEFA A jest projektem, który ma na celu przygotowanie uczestników do kariery trenera piłkarskiego. Aby pomyślnie ukończyć program, kandydaci muszą spełnić szereg wymagań. Uczestnicy powinni mieć 100% obecności (chociaż 10% nieobecności jest akceptowane w przypadku uzasadnionych poważnych okoliczności po zrobieniu zaległości w odpowiednim czasie). Muszą prowadzić dziennik oraz przedstawić multimedialny raport dotyczący stażu w klubie piłkarskim i multimedialną prezentację analizy gry meczowej. Muszą również zdać egzaminy praktyczne i teoretyczne, a także napisać i obronić pracę dyplomową.

Kurs może obejmować maksymalnie 24 słuchaczy i jego trwanie powinno być co najmniej 10-miesięczne. Zajęcia powinny odbywać się według Konwencji Trenerskiej UEFA – interaktywnie, z możliwościami dyskusji na temat podanych tematów treningowych oraz odbywa się w realnych warunkach klubowych. Zaleca się tworzenie grup 4-5 osobowych, aby opracować konspekt zajęć praktycznych. Kurs może być organizowany w postaci sesji weekendowych (piątek-niedziela) lub stacjonarnych (poniedziałek-piątek), albo tego połączenia, a zajęcia dydaktyczne powinny się kończyć do godzin 18:00.

Sprawdź jak zrobić kurs UEFA B!

Pozycje piłkarskie 

chozpn
5 min czytania

Formacje piłkarskie 

chozpn
7 min czytania