Kurs UEFA B – cena, wymagania, dokumenty

1 min czytania

trener z kursem licencji uefa B

Kurs UEFA B – wymagania

Kandydaci na kurs trenerów UEFA B muszą spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim, powinni posiadać ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz ukończony kurs z odpowiednim dyplomem w ciągu ostatniego roku przed rozpoczęciem kursu UEFA B. Alternatywnie, zawodnik powinien posiadać udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi.

Dodatkowo, aby przystąpić do kursu należy dostarczyć skan świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniajacego do zapisania się na dany kurs trenerski – jeśli jest to wymagane stosownymi zapisami uchwały PZPN. Kandydat biorący udział w kursie powinien też dostarczyć skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych i skan Krajowego Rejestru Karnego ważnego do 6 miesięcy od daty jego wystawienia. Ponadto, akceptacja jego/jej aplikacji może być warunkowa na podstawie skanu oświadczenia o braku lub trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz ewentualnych orzeczonych karach dyscyplinarnych. Ostatnim etapem rekrutacji są skan zaświadczenia o ukończonym kursie pierwszej pomocy.

Jakie dokumenty do kursy UEFA B?

W sumie, aby przystąpić do Kursu Trenerów UEFA B należy dostarczyć wszelkie potrzebne dokumenty: skan świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomu ukończenia odpowiedniego kursu trenerskiego (jeśli jest to wymagane), Krajowego Rejestru Karnego ważnego do 6 miesięcy oraz oświadczenia potwierdzone posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych i ewentualnych kar dyscyplinarnych. Dodatkowo należy dostarczyć skany tych dokumentów. 

Gdzie złożyć wniosek na kurs UEFA B?

Kurs UEFA B oferuje szansę na rozwój piłki nożnej kobiet. Aby to zapewnić, organizatorzy zobowiązani są do rezerwacji minimum dwóch miejsc dla kobiet. Aby zakończyć kurs pozytywnie, uczestnik musi spełnić kilka warunków, takich jak 100% obecności na wszystkich zajęciach, prowadzenie dziennika oraz odbyte staże trenerskie. Osoba kończąca kurs powinna również pomyślnie przejść egzamin końcowy składający się z części teoretycznej i praktycznej, który będzie przeprowadzony przez Komisje Egzaminacyjną PZPN. Kursy UEFA B są organizowane w województwach, a osoby starające się o wejście na nie mogą składać swoje wnioski poprzez platforme PZPN24 pod adresem www.pzpn24.pzpn.pl.

Ile trwa i kosztuje kurs UEFA B? 

Uczestnicy kursu UEFA B muszą opłacić swój udział w kwocie 2000 zł. Jest to jednorazowa opłata, która obejmuje cały cykl szkoleniowy. Oznacza to, że wszystkie materiały dydaktyczne i zajęcia są już zawarte w cenie. Uczestnicy będą również mieli dostęp do stałego wsparcia trenerów oraz możliwości wypracowania umiejętności potrzebnych do pracy na tym poziomie licencji FIFA.

Pozycje piłkarskie 

chozpn
5 min czytania

Formacje piłkarskie 

chozpn
7 min czytania