09/09 2012

Rada Trenerów Skład osobowy

RADA TRENERÓW ChOZPN
Członek
Funkcja
Andrzej PIEŃKOWSKI Przewodniczący RT
Jacek KŁOS
członek
 
Marek KWIECIEŃ
członek
Piotr MOLIŃSKI członek
Tomasz SĄSIADEK
członek